Barion Pixel
Belépés

RegisztrálásA kosár üres


Adatkezelő, és jelen webhely adatai

Jelen webhelyet üzemelteti:

Szele-Tech Betéti Társaság.
Cégjegyzékszám: 13 06 057194
Adószám: 20245272-2-13
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Neumann János u. 1.
Telephely: 2142 Nagytarcsa, Neumann János u. 1.
weboldal: http://apneumatika.hu
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

a továbbiakban Adatkezelő.

Általános tájékoztatás, irányelvek

A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az
  • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.),
  • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
rendelkezései alapján kezeli.

Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, a Felhasználó hozzájárulása.
A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a holnap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.
 
Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Szele-tech Bt. vagy az általa megbízott honlapkezelő számára, és tudomásul veszi, hogy a honlap egyes részei látogatásának feltétele lehet bizonyos megfelelő személyes adat önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

Az Adatkezelő. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.
Az Adatkezelő a Felhasználó adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Szele-tech Bt. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.
Adatkezelő a Falhasználó adatait - az adatvédelmi jogszabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon felhasználhatja.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. Felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.
Adatkezelő által végzett adatkezelés célja a megrendelői igényeknek történő pontos és gyors megfelelés biztosítása a megrendelői kör szokásos szükségleteire vonatkozó információk ismerete alapján, amely az érintett
felhasználók hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja részére a visszautasítás lehetőségét.
Adatkezelő a Felhasználó lakó- vagy székhelyére vonatkozó adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Az adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra
veszi igénybe, azokat - a jogszabályban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Felelősségkorlátozás, jogfenntartás

A honlapon lévő információk, adatok nem minősülnek Szele-tech Bt. által adott tanácsnak vagy ajánlásnak, és a honlap tartalma nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés, döntés alapjául.
Szele-tech Bt. nem vállal semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét,
érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem.

A honlapon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak, ajánlattételnek. A honlapról vagy a honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátás szerint és kizárólag
saját kockázatra történik. A honlap számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Szele-tech Bt. nem vállal felelősséget.

Ön tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal
összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Szele-tech Bt.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Szele-tech Bt. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
Szele-tech Bt. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a honlapon lévő vagy a honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy Szele-tech Bt. vagy mások közlik ezeket az adatokat, információkat.

Regisztráció

A honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a Szele-tech Bt. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail
címet) kér.
A Szele-tech Bt. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Szele-tech Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a
személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Szele-tech Bt. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját
törölni.

Felhasználói kötelezettségvállalás

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

  • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
  • az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal
  • bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
  • a jó erkölcs követelményeivel.

Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért korlátlan felelősséggel tartozik.

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.apneumatika.hu honlapokra, elfogadja az alábbi feltételeket.:
A www.apneumatika.hu honlapon található tartalom Szele-tech Bt. szellemi tulajdona. A Szele-tech Bt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A www.apneumatika.hu honlapok teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

A kosár üres

Ügyfélszolgálat

Hétköznap 8-17 óráig hívható telefonszámunk:

+36-1/286-3000 

Raktár elérhetősége:

+36-20/662-0030